Brudfjällsracet 2021-05-04T16:33:32+01:00

BRUDFJÄLLSRACET 2021

Lördag 22 maj / Söndag 23 maj

Deltagare

185

BRUDFJÄLLSRACET

BRUDFJÄLLSRACET flyttar från 8-9 Maj till 22-23 Maj 2021

Vi har under en längre tid jobbat stenhårt för att hitta kreativa lösningar som möjliggör ett genomförande av brudfjällsracet på ett ”coronasäkert” sätt. Vi har vridit och vänt på olika möjligheter och ställt för- och nackdelar mot varandra i syfte att hitta rätt balans mellan vår starka vilja att genomföra tävlingarna samt behovet av att agera ansvarsfullt utifrån rådande situation och regelverk. Dessvärre landar vi i slutsatsen att vi inte kan genomföra tävlingarna 8-9 maj, men vi satsar med full kraft för att istället kunna köra två veckor senare, d.v.s. 22-23 maj.

Logiken i att flytta fram tävlingen två veckor är att vi tycker oss se stora möjligheter att riktlinjer från myndigheterna hinner förändras innan dess. När nu regeringen uttrycker sig enligt nedan så inger det ett hopp om att kunna genomföra tävlingarna fullt ut och inte tvingas försöka hitta ett alternativt koncept som ev. kan tillåtas under nuvarande mycket begränsande regelverk. Vi håller därför tummarna för att våra myndigheter släpper på restriktionerna den 16/5 så satsar vi på ett riktiga lopp 22-23 Maj istället!

Regeringen föreslår öppnande av mer idrott och publik

Regeringen presenterade den 30:e April ett förslag om lättnader för bl.a. motionstävlingar som ifall smittoläget och situationen i vården tillåter det skall träda i kraft från den 17:e Maj. Förslaget kan läsas i sin helhet på regeringens hemsida1) och innebär bl.a. att upp till 150 deltagare skall tillåtas deltaga samtidigt i exv. motionslopp.

Vår analys landar i att ifall dessa regler träder i kraft den 17:e Maj så skulle göra att fördelarna med att flytta fram Brudfjällsracet till 22-23 Maj skulle klart överväga nackdelarna med att byta datum. Därför satsar vi nu allt på att saker skall falla ut som vi alla önskar och att helgen den 22-23 Maj blir en oförglömlig tävlingshelg i ett soligt och naturskönt Dalsland.

Vad innebär detta besked från Brudfjällsracets tävlingsledning konkret för dig som deltagare?

Vår ambition är att ordna förstklassiga cykeltävlingar helgen den 22-23 Maj där vi skall möjliggöra en ”riktig” tävling som erbjuder den utmaning som gjort att ni alla anmält er til 10-års jubileet av Brudfjällsracet.

Utgångsläget är att din anmälan kvarstår, men att du står på startlinjen först den 22-23 Maj istället för som tidigare planerat den 8-9 Maj. Så om du som vi hoppas och redan nu börjar ladda för att tävla i Brudfjällsracet 22-23 Maj i år så behöver du inte göra någonting i nuläget.

Givetvis förstår vi dock att det kan finnas deltagare som tyvärr inte har möjlighet att köra tävlingen den 22-23 Maj och skulle det vara fallet erbjuder vi er nedan alternativ för din anmälan. Samma alternativ kommer erbjudas samtliga cyklister ifall det skulle bli så tråkigt att restriktionerna inte ändras 17:e Maj och ett genomförande av tävlingarna blir omöjligt.

1. Att flytta starten till 2022

2. Att skänka startavgiften till Framtidens IK’s Barn & Ungdomssatsning inom Svensk Cykling

3. Att få halva startavgiften återbetald

1) https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/04/forslag-gallande-allmanna-sammankomster-och-offentliga-tillstallningar-remitteras

BRUDFJÄLLSRACET – Lördag 22 Maj 2021

Brudfjällsracet  – Ultra Motion  141 km kl 10.00

Brudfjällsracet  – Långa Motion  94 km kl 10.10

Brudfjällsracet  – Korta Motion  47 km kl 10.20

Det finns även möjlighet att köra ”Brudfjällsdubbeln” Brudfjällsracet Korta (lördag) & Brudfjällsracet MTB (söndag)

Anmälningsavgift   

Brudfjällsracet Ultra
325 kr tom 201231 | 495 kr tom 210331 | 695 kr tom 210518

Brudfjällsracet Långa
325 kr tom 201231 | 495 kr tom 210331 | 695 kr tom 210518

Brudfjällsracet Korta
275 kr tom 201231 | 395 kr tom 210331 | 595 kr tom 210518

Brudfjällsdubbeln
450 kr tom 201231 | 700 kr tom 210331 | 999 kr tom 2100518

Brudfjällsracet MTB
275 kr tom 201231 | 395 kr tom 210331 | 595 kr tom 210518

 

Välj  47, 94 eller 141 km utmanade cykling på kuperade vägar i det vackra Dalsland. Få bansträckningar erbjuder så mycket landskapsupplevelser som denna. Pricken över i blir att man mot slutet tar sig över bron i Håverud. 

Tidtagning med chip 

Information / PM
Till anmälan
Deltagarlista
Resultat

BRUDFJÄLLSRACET – Lördag 22 Maj 2021

         BRUDFJÄLLSRACET  MTB – Söndag 23 Maj 2021

SAMARBETSPARTNERS